Faust en Hoogtepunten uit diverse Opera's

Zondag 26 maart 2017 gaf het OperaKoorDordrecht in de Wilhelminakerk haar jaarlijkse concert.

Concert 2017

Dit jaar hadden we een bijna volledig Frans programma met voor de pauze een compilatie uit de opera Faust van Charles Gounod en na de pauze verschillende werken uit het bekende operarepertoire.

Samen met de voortreffelijk zingende solisten, Amanda Key, Harald Quaaden en Martijn Sanders, met de al even voortreffelijk begeleiding van pianiste Sung Hee Jo en onder de bezielende leiding van onze dirigent Peter Schlamilch werd het een geweldig concert.

Het programma:

FAUST

CHARLES GOUNOD 1818 - 1893

Scène et choeur. Zwaarmoedig beziet Faust zijn leven en bedenkt dat zijn leven, geheel gewijd aan de wetenschap hem niets vreugdevols heeft gebracht. Buiten bezingen dorpelingen: “De frisheid en gouden glans van de stralende dageraad, de vogels zingen al...” maar de woorden kunnen zijn somberheid niet verlichten.

Ainsi que la brise légère. De duivel, Mephisto, aan wie Faust zijn ziel heeft verkocht in ruil voor geluk en rijkdom, neemt hem mee naar buiten waar hij Marquerite ziet.Faust is onder de indruk van Marquerite, maar uit bescheidenheid wijst ze zijn toenadering af. De dorpelingen zingen: ​“Zoals een briesje het stof doet opwaaien, zo brengt deze wals ons in vervoering...”

Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir - Juwelenaria. Uit het kistje met juwelen probeert Marquerite verschillende sieraden. Ze bewondert zich met de juwelen om in de spiegel en is verrukt van het effect.

Scène de l’eglise. Marquerite, die haar kind heeft gedood, gaat in opperste wanhoop naar de kerk en probeert om vergeving te bidden, maar Mephisto en zijn koor van duivels verhinderen haar gebed en voorstellen haar de hel. Buiten wordt het schavot voor Marquerite klaargemaakt.

Gloire immortelle de nos aïeux. Valentin’s regiment is als overwinnaar teruggekeerd uit de oorlog: ​ “Onsterfelijke roem van onze voorvaderen, wees ons getrouw, laat ons vol roem sterven, leid ons, overwinnaars, op de vleugels van de glorie en ontsteek het vuur in ons hart...”

Mort de Valentin. Na een duel met Faust sterft Valentin, de broer van Marquerite.

Alerte, alerte! Christ est ressuscité. Marguerite sterft, maar krijgt vergiffenis van haar zonden en wordt door een koor van engelen ten hemel gevoerd.

Als toegift heeft het koor met de solisten het spetterende ​ Drinklied ​ uit de ​ Cavalleria. Rusticana ​ van ​ PIETRO MASCAGNI ​ gezongen.

Hiermee kwam een einde aan alweer een mooi concert van het Opera Koor Dordrecht.