Geschiedenis

Het Operakoor Dordrecht (OKD), voorheen het Gemengdkoor Dordrecht, bestaat sinds 27 augustus 1993. Onder het dirigentschap van Gerard van Hal begon een dertigtal leden met het zingen van voornamelijk opera-repertoire. Binnen een jaar verdubbelde het ledental. Het eerste grote operaconcert, sinds de oprichting, vond plaats op 23 oktober 1995 in de Dordtse schouwburg Kunstmin. Tijdens het Dordtse Belcanto korenfestival in september 1996 behaalde het koor een zeer verdienstelijke tweede plaats. Het ledental groeide in die periode tot ruim negentig.

Verdi, onze favorite componist

Het Gemengdkoor Dordrecht is in 1997 definitief de weg van de opera ingeslagen o.l.v. Johan Vingerhoed en met als vaste repetitor en concertbegeleidster Caecilia Boschman. Het koor verleende in september 1998 wederom medewerking aan het Dordtse Belcanto festival, waarvoor de Augustijnenkerk een schitterend decor bleek.

De vereniging besloot in maart 2001 om haar naam te wijzigen in Operakoor Dordrecht (OKD). Deze naam schept meer duidelijkheid over de identiteit en het repertoire. Ter gelegenheid van zijn 100e sterfdag stond de componist Giuseppe Verdi in 2001 centraal bij het OKD. Er werden in dat jaar twee Verdi-concerten georganiseerd, met medewerking van vooraanstaande solisten als: Dorothy Grandia, Alexei Grigorev, Paul Bindels, Janny Zomer en Frank Wong. In de daarop volgende jaren stonden Bellini, Donizetti, Puccini en Mascagni centraal tijdens de diverse concerten.

Sinds december 2004 is Peter Schlamilch de dirigent van het OKD. Zijn CV vindt u elders op deze website. Op 4 maart 2005 presenteerde het OKD haar nieuwe dirigent aan het Dordtse opera-publiek in de Maranathakerk te Dordrecht. Onder leiding van Peter Schlamilch vond in december 2005 opnieuw een succesvol Verdi-concert plaats. Dit keer in de schouwburg Kunstmin, i.s.m. ondermeer de Dordtse Orchest-Vereeniging. Nieuw en succesvol waren de in 2007, 2008 en 2010 georganiseerde 'theaterarrangementen', waarbij de OKD-concerten werden voorafgegaan door een diner in het theaterrestaurant Sybold van de schouwburg Kunstmin.

In de zomer van 2010 is onze repetitor Caecilia Boschman opgevolgd door Ani Avramova. En in het voorjaar van 2015 is zij opgevolgd door Sung Hee Jo, haar CV treft u elders op deze website aan.

De OKD-concerten hadden als thema's: 'Hoogtepunten uit Franse en Italiaanse opera's' (15 mei 2011, Wilhelminakerk) en '(On)mogelijke liefdes' (20 januari 2012, Antoniuskerk). Ook heeft het OKD de afgelopen jaren medewerking verleend aan het korenfestival in Schiedam 'Opera aan de Schie' en aan het 'Groot Dordts Korenfestival'.

In alle jaren van haar bestaan heeft het OKD één of meerdere concerten gegeven in Dordrecht en op plaatsen in de regio. Voor een overzicht van de concerten en van alle daaraan medewerkende solisten en muziek-ensembles wordt verwezen naar de uitgebreide beschrijvingen van de "Recente Concerten" elders op de website.

Aan het bestaan van het koor is nu dus helaas een einde gekomen.